Tłumaczenia pisemne zwykłe

Tłumaczenie zwykłe to każde tłumaczenie pisemne nieprzysięgłe (nie wymagające poświadczenia pieczęcią). 1 strona tłumaczenia zwykłego zawiera 1800 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone przez tłumacza przysięgłego) wykonywane są najczęściej w przypadku dokumentów edytowalnych: korespondencji, CV, dokumentacji handlowej (zapytań ofertowych / ofert / specyfikacji), dokumentacji technicznej itp.

Polecamy również zapoznać się z naszą ofertą tłumaczeń przysięgłych języka ukraińskiego w Poznaniu.