Tłumacz Przysięgły Poznań

Tłumaczenia przysięgłe muszą spełniać określone wymogi formalne i muszą zostać poświadczone pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Do sporządzenia przekładu przysięgłego wymagana jest specjalistyczna wiedza oraz uprawnienia. 1 strona tłumaczenia przysięgłego (zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych to 1125 znaków ze spacjami. Zgodnie z tą samą ustawą tłumacz przysięgły ma prawo zaokrąglać każdą rozpoczętą stronę do pełnej strony, stąd też koszt tłumaczenia przysięgłe zawsze podawane są w pełnych stronach.

Kiedy potrzebuję tłumaczenia przysięgłego?

Jeżeli dokument ma zostać złożony np. w urzędzie, sądzie, na uczelni, lub u notariusza, niezbędne będzie jego tłumaczenie przysięgłe.

Nasz tłumacz przysięgły skupia się na tłumaczeniach przysięgłych dla firm. Oferta obejmuje również klientów indywidualnych.

W Biurze Tłumaczeń i Konsultingu PUNKT mogą Państwo przetłumaczyć wszelkie dokumenty które wymagają tłumaczenia przysięgłegłe. 

Na przykład:

  • wyroki i orzeczenia sądowe

  • dokumenty rejestrowe spółek

  • dokumenty samochodowe potrzebne do rejestracji pojazdu

  • akta spraw sądowych i postępowań administracyjnych

  • rozporządzenia

  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu itp.

  • świadectwa ukończenia szkoły

  • pełnomocnictwa i upoważnienia

  • zaświadczenia NIP, REGON, KRS

  • zaświadczenia urzędowe, zaświadczenia lekarskie, z ZUS, urzędu skarbowego itp.

Biuro tłumaczeń PUNKT - profesjonalne usługi tłumaczeń przysięgłych w Poznaniu. Polecamy również tłumaczenia medyczne oraz tłumaczenia stron internetowych.